Gönderen Konu: Bir kimse, kendisiyle zina yaptığı bir kadının kızı ile evlenebilir mi?  (Okunma sayısı 735 defa)

Çevrimdışı vaizler34

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 323
Bir kimse, kendisiyle zina yaptığı bir kadının kızı ile evlenebilir mi?

Zina sebebi ile evlenme engelinin ortaya çıkıp çıkmayacağı konusunda iki görüş vardır:

Ebû Hanîfe’ye göre, zina aynen evlilik gibi sıhrî hısımlık meydana getirir. Bir kadınla zina yapan kimsenin o kadının usul ve furuu yani annesi ve ninesi ile kızı ve torunları ile evlenemez. İmâm Şâfiî’ye göre ise zina sıhrî hısımlık doğurmaz. Dolayısıyla evlenme engeli meydana getirmez (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc Beyrut 1415, II, 418; Semerkandî, Tuhfetu’l-Fukahâ, II, 124; Ömer Nasuhi Bilmen, “Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye” Kamusu, İstanbul 1985, II, 96-97). İmam Mâlik’ten bu konuda iki görüş zikredilmiştir. O, görüşlerinin birisinde Hanefîlerin görüşü olan evlenme yasağını, diğerinde ise Şâfiîlerin görüşünü kabul etmiştir (Sahnûn, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, II, 196, 197). Şâfiîlerde bu çeşit sıhrî hısımlarla evlenmek haram değilse de mekruh sayılmıştır.

Sonuç olarak, kişinin zina ettiği kadının kızı veya birinci derecede yakını olan bir kadınla evlenmesinin caiz olmayacağı yönündeki görüşü benimsemek ihtiyata daha uygundur.