Hac ve Umre Forumu

KAİNATIN KALBİNE YOLCULUK, Bünyamin ALBAYRAK => XII- PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV => : vaizismail Kasım 01, 2016, 11:16:20

: PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV
: vaizismail Kasım 01, 2016, 11:16:20
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU EV

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin dünyaya teşrif ettikleri evdir. Zaman içerisinde çeşitli tadilatlardan geçerek restore edilmiş¬tir. Şu anda Mekke-i Mükerreme Kütüphanesi olarak kullanıl¬maktadır. Bu kütüphaneye yanlızca erkeklerin ziyaretine izin verilmekte olup, Mescid-i Haram'ın Safa - Merve tarafında yakın bir mesafededir.
Nisan ayının 17., Rebîulevvel ayının 12. Pazartesi günü sabaha karşı Mekke'de Haşim Oğulları mahallesinde âlemlere rahmet olan iki cihan güneşi, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) dünyaya teşrif ettiler. O sabah âlem başka bir âlem oldu, bütün cihan nur ile doldu, kâinat muradına erdi.
Peygamberimiz (s.a.s.) doğduğu gece birçok mucizeler mey¬dana geldi. Mübarek sırtının iki küreği arasında, kalbinin hizasında Peygamberlik mührü vardı. Melekler validesini tebrike geldi. Kâbe'deki ve civardaki putlar yüzüstü yere se¬rilmiş halde bulundu. Hükümdarların sarayları sarsıldı, di¬rekleri yıkıldı. Mecûsilerin bin seneden beri devamlı yanan ateşleri söndü, iran'da Sâve Gölü kurudu, bin yıldır kurumuş olan Semâve vadisi sularla dolup taştı. İnsanlar, büyük bir hâdisenin başladığını anladı. Çünkü bu mucizeler, hükümdar¬ların saltanatının yıkılışını, dünyadaki küfür ateşlerinin sönüşünü, bâtıl dinlerin, sapık inançların kuvvetinin kuruyuşunu haber veriyordu.
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yüce soyu, İbrahim (a.s.)'ın oğlu Hazreti İsmail'e dayanır. Babası Kureyş'in Haşim Oğulları sülâlesinden, Abdulmuttalib'in oğlu Hazreti Abdullah'dır. An¬nesi ise, Zühre Oğulları'ndan Vehb'in kızı Hazreti Âmine'dir. İkisi de Mekke'li olmakla birkaç göbek yukarıda soyları bir¬leşir. Hazreti Abdullah, Peygamberimiz daha ana rahminde iken, doğumundan iki ay evvel Suriye seyahatinden döner¬ken, Medine'de 25 yaşında vefat etmişti. Bu sebeple Efendi¬miz doğuştan öksüz kalmıştır.
Doğduğunda Muhammed ve Ahmed isimleri, daha sonra Mahmud ve Mustafa isimleri verilen Fahri Kâinat Efendimi¬ze, babasından miras olarak beş deve, bir sürü koyun, Ümmü Eymen adında Habeşli bir cariye ve doğduğu kutlu bir ev kal¬mış idi.