Hac ve Umre Forumu

KAİNATIN KALBİNE YOLCULUK, Bünyamin ALBAYRAK => XII- KUBA MESCİDİ => : vaizismail Kasım 01, 2016, 11:29:11

: KUBA MESCİDİ
: vaizismail Kasım 01, 2016, 11:29:11
KUBA MESCİDİ

Kuba, Medine'nin güneyinde beş km. uzaklıkta, hurma ve üzüm bahçeleriyle çevrili, tatlı suyu olan, kuyuları ile meşhur küçük bir köy idi.
Medine'deki müslümanlar, Peygamber Efendimizin Mekke'den yola çıktığını duymuşlardı. Bunun için her sabah kuşluk vakti "Harre" mevkine gelir, öğle sıcağı bastırıncaya kadar kendisini beklerlerdi. Yine bir gün bir hayli bekledikten sonra geri dönmüş, evlerine gitmişlerdi.
O arada bir Yahudi kendisine ait bir iş için Yahudi kulelerin¬den birine çıkmıştı. Birden Rasûlullah ile ashabının beyazlara bürünmüş, serabı yararak gelmekte olduklarını gördü. Kendi¬sini tutamayan Yahudi sesinin çıktığı kadar bağırdı: - Ey Arap cemaati! Beklediğiniz davetliniz işte geliyor!
Medineliler Efendimizi büyük bir coşkuyla karşıladılar. Neccarogulları'nın kızları ellerinde deflerle "Talâ-al bedru Aleyna" kasidesini terennüm ediyorlardı. Ortalık bayram ye¬rine dönmüştü. Nihayet O "Kutlu Elçi" Medine'yi şereflendirmişti. Efendimiz bir hurma ağacının altında istirahat bu¬yurdular. Geceleri Medine'li Müslümanların eşrafından olan Gülsüm bin Hidm'in evinde kalıyor, gündüzleri ise Sa'd bin Hayseme'nin evinde heyetleri kabul edip, onlarla sohbet edi¬yordu. Daha önceden hicret eden Muhacirlerin bekârları da yine bu evde kalıyorlardı.
Peygamberlerin önemli adetlerindendir. Bir beldeden diğer bir beldeye hicret ettiklerinde gittikleri belde ilk olarak bir mescid inşa ederler. Efendimiz (s.a.s.) de hemen bir mescid in¬şasına başladılar. Mescid'in yapımında bizzat kendisi çalışı¬yor, taş, toprak taşıyor, sırtı, göğsü toza toprağa bulanıyordu. Efendimiz büyükçe taşları götürürken:
—   Ya Rasûlullah, onları biz taşıyalım, siz yorulmayın onu bize verin, diyenlere tebessümle:
—   Sen de git aynısını al diye karşılık veriyor, mescidin in¬şasında çalışmaktan geri kalmıyordu. (Kütüb-i Sitte Had. No: 4616)
Ve... İslam tarihindeki ilk yapılan mescid tamamlandı. Efendimiz, Ashabı ile birlikte, cemaatle ilk namazını Kudüs'e yönelerek burada kıldılar. Bu mescidle ilgili K. Kerim'de şöy¬le buyruldu:
"İlk günden takva üzere kurulan bu mescid (Kuba mes¬cidi) elbette namaz kılmana daha uygundur; orada temiz¬lenmeyi seven kimseler vardır. Allah da çok temizlenenleri sever." (Tevbe, 108)
Peygamberimiz Kuba köyünde 14 gün misafir kaldılar. Son¬ra Medine'ye hareket ettiler. Sahabe arasında önemli bir yere sahip olan Selman-ı Farisî de burada Müslüman olmuştu.
Kuba halkı, cuma namazını kılmak üzere genellikle Mescid-i Nebiye giderlerdi. Kuba mescidi ise mahzun kalır¬dı. Bu hasreti gidermek için Efendimiz her cumartesi, zaman zaman da pazartesi günleri deve üzerinde veya yaya olarak Kuba mescidine gelir, burada kuşluk vaktinde nafile olarak ibadetle meşgul olurlardı. Efendimiz bir defasında: "Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra başka bir maksatla değil, sadece namaz kılmak için Kuba mescidine gelir, iki rekât nafile namaz kılarsa bir Umre yapmış gibi sevap kazanır." buyurmuştur. (Nesaî, Mesacid 9)
Kuba mescidi, yeryüzündeki mescidler içerisinde, Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksa'dan sonraki en faziletli dördüncü mesciddir.
Sa'd b. Ebî Vakkas: "Kuba mescidinde iki rekât namaz kıl¬mam, benim nazarımda Mescid-i Aksa'ya iki kere gitmem¬den daha iyidir." dediği rivayet edilmiştir. (Kütüb-i Sitte c.13, s.13)
Kuba mescidini ziyaret etmek ve burada namaz kılmak müstehabdır. Burada kılınan namazın akabinde yapılan dua¬lar da Cenab-ı Allah'tan "takva ve ihlâsımızın arttırılması"nı istemek buranın ruhuna uygun bir dua olacaktır.