Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı
KUR’AN’IN DİLİNDEN 1. Bölüm  1. Cüz
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=VkrtasJuLQg
1. Fatiha Suresi; Kur’an-ı Kerim’in önsözü ve özeti
2. Bakara Suresi; Müttakiler için hidayet
3. Mü’minler, Münafıklar ve Kafirler
4. Kur’an’ın mucizesi, benzerinin olmayışı
5. Hz. Adem-Melekler-İblis
6. Namaz, Zekat
7. İsraailoğulları ve Hz. Adem Kıssası
8. Yahudi ve Hiristiyanlarla tartışma; İslam Dininin onların yanlışlıklarını zikrettiği ayetler
9. Hz. İbrahim ve İsmail’in Kabeyi İnşası

Cüzlerden seçilen ayetler
Fâtiha 1-7 (Rab, hamd, iman, dua)
Bakara 1-5 (Kitab, müttakiler, müminler)
Bakara 11-20 (Münafıklar ve durumları)
Bakara 30-38 (Hz. Adem, melekler, iblis, tövbe)
Bakara 110 (Namaz, zekat, ameller ve ecri)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 2. Bölüm 2. Cüz
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=xQD-LsTkIAs
1.   Kıble
2.   Hac, Safa ve Merve
3.    Ehli Kitabın İbadetler konusundaki tecrübesi
4.   Dünya ve içindekiler konusunda farkındalık; Mümin dünyanın içindekilere ne değer atfedecek
5.   Hukuki Düzenlemeler; Adam öldürme cezası – kısas, hukuk önünde eşitlik ilkesi, Yenilmesi Helal olmayan gıdalar ve içecekler, savaş hukuku, kadınların özel halleri, evlilik ve boşanma hukuna yönelik düzenlemeler
6.   Zekat ve sadakada nasıl bir yolu takip edilmeli
7.   Ramazan ayı
8.   Calut ve Talut mücadelesi
Cüzlerden seçilen ayetler
Bakara 152-157 (Zikir, sabır, flehitlik, imtihan)
Bakara 172-173 (Rızk, yenilmesi haram olanlar)
Bakara 177-179 (Müttakiler, kısas, diyet)
Bakara 183-188 (Oruç, dua, haksız kazanç)
Bakara 195 (Allah yolunda infak)
Bakara 197-201 (Hac ibadeti, dua)
Bakara 233 (Bebekleri emzirme süresi)
Bakara 238 (Namazın muhafazası)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 3. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=dAdMqrGSvzQ
Cüzlerden seçilen ayetler
Bakara 254, 261-274 (Allah yolunda infak)
Bakara 275-281 (Riba, sadaka)
Bakara 284-286 (Âmene’r-Rasûlü, iman, dua)
Âl-i İmrân 31-32 (Hz. Peygamber’e uyma)
Âl-i İmrân 85-91 (İslam, iman, küfür)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 4. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=bHayN1e1xBw
Cüzlerden seçilen ayetler
Âl-i İmrân 92 (Allah yolunda infak)
Âl-i İmrân 97 (Kabe, Makam-› İbrahim)
Âl-i İmrân 103-108 (Ümmet bilinci, kıyamet)
Âl-i İmrân 110, 114 (Vasat ümmetin özellikleri)
Âl-i İmrân 130-136 (Riba, muhsin, muttaki kul)
Âl-i İmrân 159, 164 (Hz. Peygamber ve misyonu)
Âl-i İmrân 185-186 (Ölüm, imtihan dünyası)
Nisâ 17-19 (Tövbe, hanım haklar›)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 5. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=pTSse6YqkZo
Cüzlerden seçilen ayetler
Nisâ 29-31 (Büyük günahlar)
Nisâ 36-40 (İhsan, cimrilik, ilahî adalet)
Nisâ 58-59 (Emanet, adalet, itaat)
Nisâ 65, 69 (Hz. Peygamber’e itaat)
Nisâ 78-7 (Ecel gerçe¤i, iyilik-kötülük)
Nisâ 86 (Selamlaşlmak)
Nisâ 110-112 (Kötülük, tövbe, iftira)
Nisâ 135-147 (Adalet, münafıklar)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 6. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=tk_faPcgGYE
Cüzlerden seçilen ayetler
Mâide 8-9 (Adalet, salih amel)
Mâide 27-31 (Habil-Kabil, nefis)
Mâide 35 (Allah’a yaklaflma çabası)
Mâide 54-56 (Allah ve Rasul’e itaat)
Mâide 82 (Müslümanlar ve öteki)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 7. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=mJeos-jlbi0
Cüzlerden seçilen ayetler
Mâide 87-93 (Helal rızık, yemin, içki-kumar)
Mâide 116-118 (Hz. İsa ve duası)
En’âm 40-43 (Musibetler ve duan›n önemi)
En’âm 46 (İnsanın acziyeti)
En’âm 60-65 (Allah’ın kudret delilleri)
En’âm 74-80 (Hz. İbrahim ve tevhid)
En’âm 95-99 (Allah’ın yeryüzündeki ayetleri)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 8. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=Nz_lyY8mqRI
Cüzlerden seçilen ayetler
En’âm 151-153 (Haramlar, yetim malı, adalet)
En’âm 160-165 (İyiliğin mükafatı, vahdet, imtihan)
A’râf 11-27 (Şeytan, Hz. Adem ve tövbe)
A’râf 31-32 (Mescitler için giyinme)
A’râf 44-50 (Cennetliklerle cehennemdekiler)
A’râf 59-95 (Hz. Nuh, Hûd, Salih, Lût, Şuayb)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 9. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=Ot_4JbOX0og
Cüzlerden seçilen ayetler
A’râf 156-158 (Rahmet-azap, Hz. Peygamber)
A’râf 169-170 (Kur’an’a sarılanlar)
A’râf 179-180 (Cehennemlikler, Esma-i Hüsnâ)
A’râf 199-201 (Takva sahipleri, fleytan›n vesvesi)
A’râf 204-205 (Kur’an dinleme ve okuma)
Enfâl 20-25 (İtaat, umumî fitne)
Enfâl 27-29 (İhanet, imtihan, emanet)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 10. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=7o98so5-L4M
Cüzlerden seçilen ayetler
Enfâl 46 (Allah-Rasul’e itaat, çekişmeme)
Tövbe 17-20 (Mescitler, müminler-müşrikler)
Tövbe 23-26 (İnanç ve dostluk, Allah’In yardımı)
Tövbe 34-35 (Malın hakkını vermemek ve cezası )
Tövbe 40 (Sevr Mağarası’nda hicret yolcuları)
Tövbe 60-61 (Zekat, Rasul’ü incitenler)
Tövbe 67-68 (Münafıkların özellikleri)
Tövbe 71-72 (Müminlerin özellikleri)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 11. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=3o9RY4hGa5U
Cüzlerden seçilen ayetler
Tövbe 100-106 (Sahabenin fazileti)
Tövbe 112 (Mü’minlerin özellikleri)
Tövbe 128 (Rasul’ün müminlere düflkünlüğü)
Yunus 12 (Darlıkta dua, sonrasında nankörlük)
Yunus 57 (Kur’an’ın misyonu)
Yunus 62-64 (Allah’ın dostları)
Yunus 107-109 (Hayr ve şerrin verilmesi)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 12. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=r4-M7a2Yehc
Cüzlerden seçilen ayetler
Hûd 15-16 (Dünya ve ahiret)
Hûd 25-34 (Hz.Nuh)
Hûd 61-66 (Hz. Salih)
Hûd 84-94 (Hz. fiuayb)
Hûd 114-115 (Namaz, iyilik-kötülük)
Yusuf 21-33 (Hz. Yusuf, iffet)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 13. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=U_mg9K6DTkI
Cüzlerden seçilen ayetler
Ra’d 11 (Toplumsal değişim)
Ra’d 19-28 (Mü’min-kafir fark›, zikir)
İbrahim 21-23 (Şeytanın savunması ve günahkârlar)
İbrahim 24-27 (Güzel ve çirkin söz)
İbrahim 31 (En yararlı ameller)
İbrahim 40-41 (Hz. İbrahim’in duası)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 14. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=D4p4P2ACQ4A
Cüzlerden seçilen ayetler
Hicr 28-50 (Hz. Adem, Şeytan, müttekîler)
Nahl 28-34 (Mü’min ve kafirin akıbeti)
Nahl 58-59 (Cahiliyye ve kız çocukları)
Nahl 78-83 (Allah’ın verdiği nimetler)
Nahl 125-128 (Tebliğ metodları, cezada insaf)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 15. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=7C1xL9EUMAg
Cüzlerden seçilen ayetler
İsrâ 1 (İsrâ, Mescid-i Aksâ)
İsrâ 9 (Kur’an’ın misyonu)
İsrâ 13-15 (Amel defteri: Oku kitabını!)
İsrâ 23-39 (İlahi öğretiler, emir ve yasaklar)
İsrâ 64-65 (Şeytanın ortakları)
İsrâ 71-72 (Kitabı sağdan verilenler)
İsrâ 78-84 (Namaz, teheccüd, Kur’an)
Kehf 13-27 (Ashab-› Kehf)
Kehf 46-49 (Mücrimlerin amel defterleri)
Kehf 60-82 (Hz. Musa ve genç)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 16. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=eVBqVHkrFy0
Cüzlerden seçilen ayetler
Kehf 103-108 (Amelleri boşa çıkanlar)
Meryem 59-63 (Sonra gelen nesillerin durumu)
Tâhâ 53-54 (Kainattaki nimetler)
Tâhâ 116-123 (Hz. Adem-İblis, tövbe)
Tâhâ 124-126 (Allah’ın zikrinden yüz çevirme)
Tâhâ 132 (Ailene namazı emret!)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 17. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=2Dg3NKFogmQ
Cüzlerden seçilen ayetler
Enbiyâ 22 (Tevhid ve kainattaki düzen)
Enbiyâ 34-35 (İnsanın ölümcüllüğü ve sınama)
Hac 1-5 (Kıyamet, yaratılış, diriliş)
Hac 27-33 (Hacc, müşrik, hanifler)
Hac 36-37 (Hac kurbanları)
Hac 77-78 (Cihad, şahit ve örnek ümmet)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 18. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=YTV8tud2JXo
Cüzlerden seçilen ayetler
Mü’minûn 1-11-14 (Mü’minler, yaratılış)
Mü’minûn 99-111 (Kıyamet günü, inkar edenler)
Nûr 21 (Şeytana uymayın!)
Nûr 23-25 (Zina iftirası)
Nûr 32-33 (Bekarların evlendirilmesi)
Nûr 37-38 (Zikir, ibadet, rızık)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 19. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=eT-ER7YSURU
Cüzlerden seçilen ayetler
Furkân 27-30 (Kıyamette zalimin hali)
Furkân 63-77 (Rahman’ın has kulları)
Şuarâ 80-89 (Yaratıcı, Hz. İbrahim’in duası)
Şuarâ 181-184 (Ticaret ahlakı)
Neml 1-5 (Kur’an, müminler, kafirler)
Neml 19 (Hz. Süleyman’ın duası)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 20. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=YX9ahx5Jkcw
Cüzlerden seçilen ayetler
Kasas 51-55 (Vahy karşısında müminler)
Kasas 71, 73 (Gece-gündüz nimetleri)
Ankebût 2-6 (İmtihanı kazanabilmek)
Ankebût 7-10 (İnanların özellikleri)
Ankebût 19-20 (Yaratılış ve ibret alma)
Ankebût 41 (Allah’tan başka dost edinme)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 21. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=C4ycIhL6TPo
Cüzlerden seçilen ayetler
Ankebût 60-63 (Rızıkları veren Razzâk)
Ankebût 69 (Allah için mücahade)
Rûm 21-24 (Allah’ın varlığının delilleri)
Rûm 33-38 (İnsanların sınanması)
Rûm 41 (Dünyanın ifsadı ve insan)
Lokman 13-19 (Hz. Lokman’ın öğütleri)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 22. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=DORE_81r4MQ
Cüzlerden seçilen ayetler
Ahzâb 35-36 (Müslümanların özellikleri)
Ahzâb 45-47 (Hz. Peygamber’in görevleri)
Ahzâb 56 (Hz. Peygamber’e salavât)
Ahzâb 66-71 (Kıyametteki pişmanlık)
Ahzâb 72 (Sorumluluk)
Sebe’ 37-39 (Huzura yaklaştıracak değerler)
Fâtır 5-6 (Aldatıcı dünya ve şeytan)
Fâtır 18 (Bireysel sorumluluk)
Fâtır 28-30 (Allah’tan korkanlar)
Fâtır 37 (Kıyametteki pişmanlık)
Fâtır 45 (İlahi cezaların ertelenmesi)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 23. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=PmYMYffWlLA
Cüzlerden seçilen ayetler
Yâsin 33-40 (Kainattaki deliller)
Yâsin 55-67 (Cennetlikler, mücrimler)
Saffat 27-33 (Liderler ve onlara uyanlar)
Saffât 99-111 (Hz. İbrahim, kurban İsmail)
Sad 27-29 (Yaratılış, iman, Kur’an)
Zümer 18 (Sözü dinleyen ve iyisine uyanlar)
Zümer 22-23 (Allah’ın zikri ve Kur’an)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 24. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=HfJzClm_5-g
Cüzlerden seçilen ayetler
Zümer 36-38 (Allah ne güzel vekildir)
Zümer 49-51 (Kibir ve cezası)
Zümer 53-61 (İlahi rahmetin genişliği)
Mü’min 67-68 (Yaratılış evreleri)
Mü’min 79-82 (Verilen nimetler)
Fussilet 33-36 (İyilik-kötülük ve korunma)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 25. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=Nj-SXttSbhw
Cüzlerden seçilen ayetler
Fussilet 49-51 (Nimetler ve nankörlük)
Şûrâ 14-15 (İhtilaf ve istikamet)
Şûrâ 20 (Dünya ve ahiret nasibi)
Şûrâ 27 (Bol rızık azdırabilir)
Şûrâ 37-39 (Mü’minlerin vasıfları)
Zuhruf 36-39 (Şeytan ve arkadaşları)
Zuhruf 67-73 (Dostlar ve cennetler)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 26. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=c6ZlaeK9aKA
Cüzlerden seçilen ayetler
Ahkâf 15-17 (Anne-baba hakkı)
Ahkâf 29-31 (Mü’min cinler)
Muhammed 15 (Cennet çeşitleri)
Muhammed 38 (Cimrilik)
Feth 1-3 (Fetih ve Hz. Peygamber)
Feth 8-9 (Hz. Peygamber’e uyma)
Feth 17 (Engelliler ve yükümlülük)
Feth 18-19 (Biat eden mü’minler)
Feth 29 (Hz. Peygamber ve sahabe)
Hucurât 1-3 (Hz. Peygamber’e saygı)
Hucurât 9-10 (Arayı bulma, kardefllik)
Hucurât 11-12 (Alay etme, zann, gıybet)
Kâf 16 (Şah damarından daha yakın!)
Kâf 17-18 (Kirâmen Katibîn)
Zâriyât 15-19 (Müttakilerin özellikleri)
Zâriyât 24-30 (Hz. İbrahim ve melekler)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 27. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=mSxtm3niTCg
Cüzlerden seçilen ayetler
Zâriyât 55-56 (Öğüt, kulluk)
Tûr 48-49 (Sabır, hamd, tesbih)
Necm 38-42 (Bireysel sorumluluk ve ecir)
Kamer 9-15 (Hz. Nuh ve tufan)
Rahmân 7-9 (Ölçü, tartı, mizan)
Rahmân 60 (İyiliğin bedeli iyiliktir)
Vâkıa 77-80 (Kur’an ve temizlik)
Hadîd 12-15 (Mü’minler ve münafıklar)
Hadîd 16 (Zikir, kalbin ürpermesi)
Hadîd 18-19 (Sıddîkler ve özellikleri)
Hadîd 20-24 (Dünya hayatı ve değeri)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 28. Bölüm
Prof.Dr. Mehmet Akif KOÇ A.Ü. Tefsir Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=uoSX70NNmBg
Cüzlerden seçilen ayetler
Mücâdile 22 (Gerçek mü’minler)
Haşr 9-10 (Ensar)
Haşr 22-24 (Esmâ-i Hüsnâ)
Mümtehine 12 (Biat maddeleri)
Saff 2-3 (Yapmayacğın şeyi söyleme!)
Saff 10-13 (Kârlı ticaret yolları)
Cum’a 5 (Kitap’la amel etmeyenler)
Cum’a 9-11 (Cuma namazı)
Münâfikûn 1-8 (Münafıklar›n özellikleri)
Münâfikûn 9-10 (İmtahan ve vaktinde infak)
Te¤abun 16-18 (İmtahan ve infak)
Talak 7 (Nafakada ölçü)
Tahrîm 6 (Ateşten korunmak)
Tahrîm 8 (Samimi tövbe)
Tahrîm 10-12 (Olumlu ve olumsuz hanımlar)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 29. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=or0kn5dL4c8
Cüzlerden seçilen ayetler
Mülk 1-2 (Hükümdarlık, ölüm ve hayat)
Mülk 30 (Su nimeti)
Kalem 1-4 (Hz. Peygamber)
Hâkka 18-35 (Hesap günü mü’min ve kafir)
Meâric 11-35 (Günahkarlar ve Mü’minler)
Nûh 1-22 (Hz. Nuh’un davet yöntemleri)
Nûh 28 (Hz. Nuh’un duası)
Müzzemmil 6-8 (Gece ibadeti ve kıraati)
Müzzemmil 20 (Gece namazı, infak)
Müddessir 38-47 (Cehenneme sevk eden ifller)
İnsan 1-5 (İnsan ve özgür iradesi)

KUR’AN’IN DİLİNDEN 30. Bölüm
Prof.Dr. Bünyamin ERUL A.Ü. Hadis Anabilim Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=r-IKeRAd0WA
Cüzlerden seçilen ayetler
Abese 1-12 (Hz. Peygamber ve a’ma)
Mutaffifîn 1-6 (Ölçü ve tartıda hile yapmak)
A’lâ 9-12 (Öğüt verilmeli)
Ğaşiye 17-21 (Etrafa ibret nazarıyla bakmak)
Fecr 15-20 (Mal ile imtihan, yoksulu doyurma)
Fecr 27-30 (Huzura ermifl nefis)
Beled 14-18 (Sabrı ve merhameti tavsiye, infak)
İhşirâh 1-8 (Göğsün geniflletilmesi, kolaylık)
Beyyine 1-8 (İnkar edenler-Mü’minler)
Kadr 1-5 (Kadir gecesi)
Zilzâl 7-8 (Hesap günü)
Tekâsür 1-8 (Çoklukla övünmek)
Hümeze 1-9 (mal toplayan, insanları çekiştiren)
Mâûn 1-7 (Namazı ciddiye almama)
İhlâs 1-4 (Tevhid)
Felak 1-5 (Kötülüklerden Allah’a sığınma)
Nâs 1-6 (Vesveseden Allah’a sığınma)
2
DİYANET TV KONULU VAAZLAR / KUR’AN'IN DİLİNDEN PEYGAMBERLER
« Son İleti Gönderen: basvaizismail Mayıs 15, 2018, 01:55:21 öö »
Hz. Adem https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-121-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=A27MojQ1iFI


Hz. Nuh https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-122-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=XBKahE5vt80&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh&index=1

Hz. İbrahim https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-123-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=JhxcgDkegMk&index=2&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Yusuf https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-124-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=qPEFtL_a2kA&index=3&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Musa https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-125-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=Z2wQK77Vel0&index=4&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Davud (Talut’un Damadı) https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-126-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=NX0pujMC5JA&index=5&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Süleyman https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-127-bolum-81e82bi66x
https://www.youtube.com/watch?v=Nziesoor7KY&index=6&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Yunus https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-128-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=AmVyQAmXHO4&index=7&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Eyyüb https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-129-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=APpbrP8PFhI&index=8&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Zekeriyya https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-130-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=W0-jN26pVW8&index=9&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. İsa https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-131-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=oIa3P_-Mk-c&index=10&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

Hz. Muhammed https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-132-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=b_4PY2_Fa1A&index=11&list=PLtApkPE49w-sn_9Rf9H5bueFHRe38AdGh

3
DİYANET TV KONULU VAAZLAR / Konularla Tefsir Doç.Dr. Mehmet Ünal Diyanet TV’de
« Son İleti Gönderen: basvaizismail Mayıs 15, 2018, 01:27:51 öö »
Doç.Dr. Mehmet Ünal Diyanet TV’de Kur'an ayetlerini çok güzel yorumluyor. İzleyen herkesi etkileyecek bu 30 dakikalık videolar sayesinde;

   inançlı insanların imanlarını artıracaklarını

    inanan ama dinini gerçek anlamda yaşamayanların kendilerini sorgulayacaklarını

   dine mesafeli duran insanların ise manevi hayatlarında olumlu yönde değişiklikler olacağını düşünüyorum.

Bütün izleyenlere faydalı olması dileğiyle...

TIKLAYIN, İZLEYİN!

Bölüm   Tefsir KonusuKur’an- Kerimi Anlamak https://www.diyanet.tv/kuranin-dilinden/video/kuranin-dilinden-133-bolum
https://www.youtube.com/watch?v=CL3Vq2SIiGk&index=75&t=165s&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR'AN'IN DİLİNDEN-01- Fatiha suresi ve açıklaması, Bakara suresinden ayetler ve açıklamaları
https://www.youtube.com/watch?v=pvrACPQri58

KUR’AN’IN DİLİNDEN-02- Yaratılışımızın amacı  https://www.youtube.com/watch?v=S5kfDCk4Dr4

KUR’AN’IN DİLİNDEN-03- Zikir ve Allah'ı anmak https://www.youtube.com/watch?v=ef8xFeitVx8

KUR’AN’IN DİLİNDEN-04- Namaz
 https://www.youtube.com/watch?v=xucKGNi5gsg

KUR’AN’IN DİLİNDEN-05- Dua
https://www.youtube.com/watch?v=bd7Jg73bu3Q

KUR’AN’IN DİLİNDEN-06- Salih amel
https://www.youtube.com/watch?v=hdFEe7iNaA8

KUR’AN’IN DİLİNDEN-07- Sevgi
https://www.youtube.com/watch?v=Lqlqut9simk

KUR’AN’IN DİLİNDEN-08- Takva sahibi olmanın dünyadaki yansımaları
https://www.youtube.com/watch?v=OPa9ujelV_k

KUR’AN’IN DİLİNDEN-09- Cennetlik kulların vasıfları
https://www.youtube.com/watch?v=ddlqJia8u5E

KUR’AN’IN DİLİNDEN-10- Kur'an'da günah kavramı
https://www.youtube.com/watch?v=x_9EcLbJmr8

KUR’AN’IN DİLİNDEN-11- Allah'ın varlığına ve birliğine işaret olan ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=xEZixRcvAvc&index=10&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-12- Peygamberler
https://www.youtube.com/watch?v=580H7kpsEic&index=11&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-13- Kardeşlik
https://www.youtube.com/watch?v=PikUx4QwF8g&index=12&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-14- Şeytan ve insanlığın şeytanla mücadelesi
https://www.youtube.com/watch?v=P9Uc7WRFm_E&index=13&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KURANIN DILINDEN-15- İnfak ve infak ahlakı
https://www.youtube.com/watch?v=ClsDPq08aK8&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=14

KUR’AN’IN DİLİNDEN-16- Tevbe
https://www.youtube.com/watch?v=aqSOrhkbWFc&index=15&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-17- İmanın ilkeleri
https://www.youtube.com/watch?v=cT1-71mhGVU&index=16&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-18- Namazı anlama ve namazın hikmetleri
https://www.youtube.com/watch?v=JaB36kijOoU&index=17&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-19- Selam
https://www.youtube.com/watch?v=uVrav2sl_qE&index=18&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-20- Ölüm
https://www.youtube.com/watch?v=s7GT9hsGzeQ&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=19

KUR’AN’IN DİLİNDEN-21- Şiar-ı İslamiye
https://www.youtube.com/watch?v=bhq6I5ZvNMA&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=20

KUR’AN’IN DİLİNDEN-22- Allah'ın sevgisi ve rızası nasıl kazanılır
https://www.youtube.com/watch?v=k3lWZbn_Hu8&index=21&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-23- Hidayet
https://www.youtube.com/watch?v=8UJ2whHBmDQ&index=22&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-24- Ayet-el Kürsi ve Amene Rasulü
https://www.youtube.com/watch?v=PyHorYCDv6Q&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=23

KUR’AN’IN DİLİNDEN-25- İhsan
https://www.youtube.com/watch?v=2LxuHJbzO0I&index=24&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-26- Gazaba uğrayanlardan olmamak
https://www.youtube.com/watch?v=vcgBXhJRM9g&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=25

KUR’AN’IN DİLİNDEN-27- Kur’an’da Kalp Tipleri
https://www.youtube.com/watch?v=t-D4tIJc2yY&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=26

KUR’AN’IN DİLİNDEN-28- Zekat
https://www.youtube.com/watch?v=5ilWZf1DjO8&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=27

KUR’AN’IN DİLİNDEN-29- Yasin suresi ve hitap ettikleri
https://www.youtube.com/watch?v=OKjvgUNuoZQ&index=28&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-30- Sınav dünyasında insan türleri, Allah'ın hak yolu göstermesi ve hidayet
https://www.youtube.com/watch?v=YHTfqfIeBHM&index=29&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-31- Müminlerin Allah'ı terennüm ediş şekilleri
https://www.youtube.com/watch?v=PXPUtp_fX5U&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=30

KUR’AN’IN DİLİNDEN-32- Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri
https://www.youtube.com/watch?v=Ea6-QaUb1ww&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=31

KUR’AN’IN DİLİNDEN-33- Sabır
https://www.youtube.com/watch?v=mMeQKwQ7mu8&index=32&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-34- Kibir ve Gurur
https://www.youtube.com/watch?v=8yaz_Bauq60&index=33&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-35- Allah'ın Dininin Yardımcıları
https://www.youtube.com/watch?v=Xv6hoiLC-ZE&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=34

KUR’AN’IN DİLİNDEN-36- Allah kendi kelamı olan Kur'an'ı nasıl tanıtmaktadır
https://www.youtube.com/watch?v=Wo1SNDEknaM&index=35&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-37- Rahman'ın kullarının vasıfları
https://www.youtube.com/watch?v=qwXzvQ4O6BQ&index=36&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-38- Allah'ın hidayeti
https://www.youtube.com/watch?v=mRs9vmOl0-w&index=37&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-39- Kur'an'da ölüm sahneleri
https://www.youtube.com/watch?v=Wp8kOoEVXRM&index=38&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-40- Amellerin ahirete yönelik bir ticarete benzetilmesi
https://www.youtube.com/watch?v=Oh1tgqISdz0&index=39&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-41- Allah'tan af dileme (İstiğfar)
https://www.youtube.com/watch?v=0UBjVRhiHBE&index=40&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-42- Helal kazanç
https://www.youtube.com/watch?v=s7N3dTaQcT4&index=41&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-43- Hucurat suresinde yer alan ahlaki ilkeler
https://www.youtube.com/watch?v=feC1PVlQzdc&index=42&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-44- Rüya ve gelecek
https://www.youtube.com/watch?v=b3g9egQm9Ck&index=43&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-45- Kur'an'daki peygamberler ve onların namazla ilişkisi
https://www.youtube.com/watch?v=4eGtpxGoktI&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=44

KUR’AN’IN DİLİNDEN-46- Hz.Süleyman ve Belkıs
https://www.youtube.com/watch?v=TLbORmiBXYY&index=45&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-47- Peygemberimizi üzen olaylarla ilgili inen ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=GGtDStoZP3Q&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=46

KUR’AN’IN DİLİNDEN-51- Bakara suresinden 144, 155, 165, 198, 207 ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=JC7GY8vzF_Y&index=47&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-52- Bakara 262.- 273, 284 Ayet (İnfak ayetleri) ve A'li İmran suresinden 35. ayeti
https://www.youtube.com/watch?v=81fIkvxOdvA&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=48

KUR’AN’IN DİLİNDEN-53- Bakara suresi 3. cüzden ayetler 258, 261-263; A'li İmran suresinden 7-8, . 46. ayeti
https://www.youtube.com/watch?v=OmlLUrOACnA&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=49

KUR’AN’IN DİLİNDEN-54- A'li İmran 92, 102, 133, 189 ve Nisa surelerinden 17. ayet
https://www.youtube.com/watch?v=NWRLhfxyLaE&index=50&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-55 - Nisa suresinden 29, 65, 82, 136, 140. ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=Jx1ud03YNaY&index=51&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-56- Nisa suresinden 150-151 ve Maide suresinden 2, 26-27, 32, 54,  ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=NaB67o7qyTE&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=52

KUR’AN’IN DİLİNDEN-57- Maide 87,  ve En'am surelerinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=NlHjoHWsgB0&index=53&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-58- En'am ve Araf surelerinden ayetler
 https://www.youtube.com/watch?v=vQRR8bZli-0&index=54&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-59 Araf ve Enfal surelerinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=Qg-PQPVmkwg&index=55&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-60- Hud suresinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=Q20Mlbdj6sQ&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=56

KUR’AN’IN DİLİNDEN-61- Yusuf, Rad ve İbrahim surelerinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=FFKBBtozTNE&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=57

KUR’AN’IN DİLİNDEN-62- Hicr ve Nahl surelerinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=Ubg-5HTlyZ0&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=58

KUR’AN’IN DİLİNDEN-63- İsra ve Kehf surelerinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=u9NEemi8_xc&index=59&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN-64- Kehf, Meryem ve Taha surelerinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=4ZkiulQcm3g&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ&index=60

KUR’AN’IN DİLİNDEN-65 - Hac ve Enbia surelerinden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=2t1f8B5X5n0&index=61&list=PLd4F9iUUurN9dH6EEP_19BFZTDffVUtHJ

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 66. Bölüm - - Selam ile ilgili ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=zlpJrDLJtbY

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 67. Bölüm - İçki ile ilgili ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=8hs-Ao_c5uo

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 68. Bölüm - Kur’an-ı Kerim’de Cennetlik ve Cehennemliklerin karşılıklı atışmaları ile ilgili ayetler (Araf 44-52), Saffat (51-61), Hadid (12-15), Müddessir (40-47), Mutaffifin (29-36)
https://www.youtube.com/watch?v=7EyqKGC_1kg

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 69. Bölüm – İnsanın şeytanla mücadelesi ile alakalı ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=0PdThIuGCBM

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 70. Bölüm – Peygamberimizi teselli eden ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=FCwkjXozyF4

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 71. Bölüm – Kur’an’da yeralan peygamberlerin namazla ilişkisi - 1
https://www.youtube.com/watch?v=5orPAWPgqzE

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 72. Bölüm - Namaz ve Önemi
https://www.youtube.com/watch?v=_OsUyUMTa0Q

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 73. Bölüm – Ölüm hayatın gerçeğidir
https://www.youtube.com/watch?v=6Fx6qHpYnNI

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 74. Bölüm – Allah’ın evrende kurduğu düzen
https://www.youtube.com/watch?v=wwDfv-jRCEM

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 75. Bölüm – Yusuf Kıssası
https://www.youtube.com/watch?v=CEDpfnN2QSs

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 76. Bölüm – Allah kimleri sever?
https://www.youtube.com/watch?v=8MKLKJMXOng

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 77. Bölüm – Hidayet Kavramı
https://www.youtube.com/watch?v=_NT8w1B4RVo

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 78. Bölüm – Kur’an’da Kalp
https://www.youtube.com/watch?v=EQtdaNR9GFg

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 79. Bölüm – Süleyman ve Belkıs Kıssası
https://www.youtube.com/watch?v=F_oxRzmZ1Sk

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 80. Bölüm – Günah Kavramı
https://www.youtube.com/watch?v=iVLxq4PjW1k

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 81. Bölüm – Allah’ın kevni ayetleri
https://www.youtube.com/watch?v=8bemJD_9_E0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 82. Bölüm – Kur’an’da Peygamberimizin Vasıfları
https://www.youtube.com/watch?v=u8m9G7eBmPo

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 83. Bölüm – Peygambere karşı olan görevlerimiz
https://www.youtube.com/watch?v=XvK2_AB-JW0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 84. Bölüm – Peygamber ailesinden kesitler
https://www.youtube.com/watch?v=bgY41SEjO4w

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 85. Bölüm – Gurur ve Kibir insanı helake sürükler
https://www.youtube.com/watch?v=531bhxUdtzo

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 86. Bölüm – Hucurat Suresinden Kardeşlik İlkeleri
https://www.youtube.com/watch?v=31_25mRo6p0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 87. Bölüm – En güzel olanı en güzel şekilde yapmanın adı: İhsan
https://www.youtube.com/watch?v=dI93V_OzvfQ

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 88. Bölüm – Allah yolunun yardımcıları olmak
https://www.youtube.com/watch?v=VLXs5ZVCRbY

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 89. Bölüm – Tevbe İstiğfar
https://www.youtube.com/watch?v=pbwWF2wXRp8

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 90. Bölüm – Zilzal suresi ve Kur’an’da Kıyamet sahnelerinden
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1g88KM2p0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 91. Bölüm – Kur’an nedir?
https://www.youtube.com/watch?v=QcfNZj2Rf4w

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 92. Bölüm – Gadaba uğrayanlardan olmamak
https://www.youtube.com/watch?v=UkxwzK2IDSo

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 93. Bölüm – Bakara Suresi 3. Cüzden 258, 261-. İnfak ayetleri,
https://www.youtube.com/watch?v=OOPgXgBPWJ0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 94. Bölüm – Erdemli Olamak; Ali İmran Suresinden 92, 103, 133, 164 ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=Cb40WwsZ43c

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 95. Bölüm – Nisa Suresi 17-18, 31, 93, 103
https://www.youtube.com/watch?v=wtgPbUzT5SQ

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 96. Bölüm – Nisa ve Maide Suresinden ayetler Nisa Suresi, 148, Maide 89, 94, 104
https://www.youtube.com/watch?v=HuFF6_ruAD8

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 98. Bölüm – Hz. İbrahim
https://www.youtube.com/watch?v=Nl3vMSbJMXw

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 99. Bölüm – Sabır nedir ve neye sabredilir?
https://www.youtube.com/watch?v=HRTe-vklw8c

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 100. Bölüm – Takvanın Dünyadaki Yansımaları
https://www.youtube.com/watch?v=jCgeKlnUHoA

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 101. Bölüm – Fitne kavramı
https://www.youtube.com/watch?v=mWja7mAg3tc

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 103. Bölüm – Kazananlar ve kaybedenler  Bakara Suresi 16, 207; Tevbe 111; Fatır 29; Saf 10 
https://www.youtube.com/watch?v=8EjDhxwpguE

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 104. Bölüm – Minberde 3 defa amin dedirten fırsat ayetleri; Ramazanda kurtuluş vesilesi kazanmak, Anne-babaya hürmetle, Salavat getirmekle
https://www.youtube.com/watch?v=-PpIkmVJsF8

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 105. Bölüm – Namazla ilgili ayetler
https://www.youtube.com/watch?v=Mv1jeLU0tt0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 106. Bölüm – Zekat
https://www.youtube.com/watch?v=yek9hfepjuw

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 107. Bölüm – Sevmek ve ölçüleri
https://www.youtube.com/watch?v=Mv1jeLU0tt0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 108. Bölüm – Helal lokma ve kazanç
https://www.youtube.com/watch?v=5UFgNS84M-o

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 109. Bölüm – Salih amel
https://www.youtube.com/watch?v=nN7auqrxUB8

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 110. Bölüm – Mümünlerin Allah’ı terennimi; Besmele, hamd etmek, İnnâ lillahi ve innâ ileyhi raciûn, selam, hasbünallah ve ni’me’l vekil, inşaallah demek,
https://www.youtube.com/watch?v=n6iBPyL39ow

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 111. Bölüm – Cennetliklerin vasıfları Furkan Suresi 63 vd.
https://www.youtube.com/watch?v=TpKZu2j2nmo

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 112. Bölüm – Yasin Suresi nelerden bahseder
https://www.youtube.com/watch?v=UyaH0guwoGw

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 113. Bölüm – Rüya ve gelecek
https://www.youtube.com/watch?v=eFwdk6oNVtw

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 114. Bölüm – Zikrullah nedir ve nasıl geçer
https://www.youtube.com/watch?v=mSQR8Vkbe-E

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 115. Bölüm - Hidayet
https://www.youtube.com/watch?v=GrU2uQXJL9Q

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 116. Bölüm – Hucurat suresinde ahlaki ilkeler
https://www.youtube.com/watch?v=yaNhgJI-c1s

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 117. Bölüm – İstiğfar
https://www.youtube.com/watch?v=pcDiAVjpcdA

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 118. Bölüm – Kur’an’da kadınlarla ilgili sahneler
https://www.youtube.com/watch?v=DxtLb480dLE

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 119. Bölüm – Kur’an’da Ölüm Sahneleri
https://www.youtube.com/watch?v=HNUR6oWVnp0

KUR’AN’IN DİLİNDEN- 120. Bölüm – Cennetliklerin Vasıfları, Ali İmran 133, Araf 42-43, Yunus 25, Kehf 107-108, ...
https://www.youtube.com/watch?v=QGe6K3OuDWk

7
Lütfi ŞENTÜRK ÖRNEK VAAZLAR / TEVEKKÜL VE KADER
« Son İleti Gönderen: basvaizismail Kasım 09, 2017, 11:51:08 ös »
8
Lütfi ŞENTÜRK ÖRNEK VAAZLAR / ŞEHİTLİK VE GAZİLİK
« Son İleti Gönderen: basvaizismail Kasım 09, 2017, 11:50:48 ös »
Sayfa: [1] 2 3 ... 10